high
Psalmi 97:9
Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti preaînălţat mai presus de toţi dumnezeii.
Psalmi 99:2
Domnul este mare în Sion şi înălţat peste toate popoarele.
Isaia 40:15
Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca un bob de nisip.
Isaia 40:17
Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decât nimicnicie şi deşertăciune.
Isaia 40:22
El şade deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.
his glory
Psalmi 8:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui David.) Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri.
Psalmi 57:10
Căci bunătatea Ta ajunge până la ceruri, şi credincioşia Ta până la nori.
Psalmi 57:11
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava Ta!
1 Imparati 8:27
Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cât mai puţin Casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o eu!
Isaia 66:1
Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce Casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă?