Tremble
Psalmi 77:18
Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt, fulgerele au luminat lumea, pământul s-a mişcat şi s-a cutremurat.
Psalmi 97:4
Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede şi se cutremură.
Psalmi 97:5
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.
Psalmi 104:32
El priveşte pământul, şi pământul se cutremură; atinge munţii, şi ei fumegă.
Iov 9:6
Zguduie pământul din temelia lui, de i se clatină stâlpii.
Iov 26:11
Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la ameninţarea Lui.
Isaia 64:1-3
1
O! de ai despica cerurile şi Te-ai coborî, s-ar topi munţii înaintea Ta
2
ca de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa să dea în clocot! Ţi-ar cunoaşte atunci vrăjmaşii Numele şi ar tremura neamurile înaintea Ta!
3
Când ai făcut minuni la care nu ne aşteptam, Te-ai coborât, şi munţii s-au zguduit înaintea Ta
Ieremia 5:22
Nu voiţi să vă temeţi de Mine, zice Domnul, nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea?” – Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veşnic pe care nu trebuie să-l treacă. Şi chiar dacă valurile ei se înfurie, totuşi sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec.
Mica 6:1
Ascultaţi, dar, ce zice Domnul: „Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor, şi dealurile să-ţi audă glasul!…
Mica 6:2
Ascultaţi, munţi, pricina Domnului şi luaţi aminte, temelii tari ale pământului! Căci Domnul are o judecată cu poporul Său şi vrea să Se judece cu Israel. –