O how
Psalmi 119:48
Îmi întind mâinile spre poruncile Tale pe care le iubesc şi vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale.
Psalmi 119:113
Urăsc pe oamenii nehotărâţi, dar iubesc Legea Ta.
Psalmi 119:127
De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat:
Psalmi 119:159
Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale: înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta!
Psalmi 119:165
Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nicio nenorocire.
Psalmi 119:167
Sufletul meu ţine învăţăturile Tale, şi le iubesc mult de tot!
Psalmi 1:2
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
Deuteronom 6:6-9
6
Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta.
7
Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.
8
Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi.
9
Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.
Deuteronom 17:19
Va trebui s-o aibă cu el şi s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din Legea aceasta şi toate poruncile acestea,
Iosua 1:8
Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.
Proverbe 2:10
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
Proverbe 18:1
Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. –