At the
Psalmi 97:3
Înaintea Lui merge focul şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.
Psalmi 97:4
Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede şi se cutremură.
Habacuc 3:4
Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze, şi acolo este ascunsă tăria Lui.
Habacuc 3:5
Înaintea Lui merge ciuma, şi molima calcă pe urmele Lui.
Matei 17:2
El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele, şi hainele I s-au făcut albe ca lumina.
Matei 17:5
Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!”
hail
Exod 9:23
Moise şi-a întins toiagul spre cer; şi Domnul a trimis tunete şi piatră, de cădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste ţara Egiptului.
Exod 9:24
A bătut piatra, şi focul se amesteca cu piatra; piatra era aşa de mare încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată ţara Egiptului de când este el locuit de oameni.
Iosua 10:11
Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel şi se coborau din Bet-Horon, Domnul a făcut să cadă din cer peste ei nişte pietre mari până la Azeca, şi au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulţi decât cei ucişi cu sabia de copiii lui Israel.
2 Samuel 22:13-15
13
Din strălucirea care era înaintea Lui scânteiau cărbuni de foc.
14
Domnul a tunat din ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul;
15
a aruncat săgeţi şi a risipit pe vrăjmaşii mei, a aruncat fulgerul şi i-a pus pe fugă.
Apocalipsa 16:21
O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu, din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.