thundered
Psalmi 78:48
Cum le-a lăsat vitele pradă grindinei, şi turmele pradă focului cerului.
Psalmi 104:7
dar la ameninţarea Ta au fugit, la glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,
Exod 20:18
Tot poporul auzea tunetele şi sunetul trâmbiţei şi vedea flăcările muntelui care fumega. La priveliştea aceasta, poporul tremura şi stătea în depărtare.
1 Samuel 7:10
Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor şi i-a pus pe fugă. Au fost bătuţi dinaintea lui Israel.
Iov 40:9
Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu şi un glas de tunet ca al Lui?
Ioan 12:29
Norodul care stătea acolo şi care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „Un înger a vorbit cu El!”
Apocalipsa 4:5
Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu.
Apocalipsa 8:5
Apoi îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur de pământ.
Apocalipsa 19:6
Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărăţească.
Highest
Psalmi 29:3
Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul: Domnul este pe ape mari.
Psalmi 29:4
Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.
Ezechiel 10:5
Vâjâitul aripilor heruvimilor s-a auzit până la curtea de afară ca glasul Dumnezeului celui Atotputernic când vorbeşte.
coals
Psalmi 120:3
Ce-ţi dă El ţie, ce-ţi aduce El ţie, limbă înşelătoare?
Psalmi 120:4
Săgeţi ascuţite de războinic cu cărbuni aprinşi de ienupăr.
Psalmi 140:10
Cărbuni aprinşi să cadă peste ei! În foc să fie aruncaţi, în adâncuri, de unde să nu se mai scoale!
Deuteronom 32:24
Vor fi topiţi de foame, stinşi de friguri şi de boli cumplite; voi trimite în ei dinţii fiarelor sălbatice şi otrava şerpilor.
Habacuc 3:5
Înaintea Lui merge ciuma, şi molima calcă pe urmele Lui.