brought
Psalmi 18:36
Tu lărgeşti drumul sub paşii mei, şi nu-mi alunecă gleznele.
Psalmi 31:8
şi nu mă vei da în mâinile vrăjmaşului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg.
Psalmi 40:2
M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii.
Psalmi 118:5
În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul: Domnul m-a ascultat şi m-a scos la larg.
Iov 36:16
Şi pe tine te va scoate din strâmtorare, ca să te pună la loc larg, în slobozenie deplină, şi masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase.
because
Psalmi 37:23
Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui;
2 Samuel 22:18-27
18
m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei care erau mai tari decât mine.
19
Ei mă prinseseră în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinitorul meu,
20
El m-a scos la loc larg. El m-a mântuit pentru că mă iubeşte.
21
Domnul mi-a răsplătit după nevinovăţia mea, mi-a făcut după curăţia mâinilor mele;
22
căci am păzit căile Domnului, nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.
23
Toate poruncile Lui au fost înaintea mea, şi nu m-am depărtat de la legile Lui.
24
Am fost fără vină înaintea Lui, m-am păzit de fărădelegea mea.
25
De aceea Domnul mi-a răsplătit nevinovăţia mea, după curăţia mea înaintea Lui.
26
Cu cel bun Tu eşti bun, cu omul drept Te porţi după dreptate,
27
cu cel curat eşti curat, cu cel îndărătnic Te porţi după îndărătnicia lui.
1 Imparati 10:9
Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie al lui Israel! Pentru că Domnul iubeşte pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să judeci şi să faci dreptate.”