For I
Psalmi 17:4
Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori;
Psalmi 26:1
(Un psalm al lui David.) Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie şi mă încred în Domnul fără şovăire.
Psalmi 119:10
Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.
Psalmi 119:11
Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
Faptele Apostolilor 24:16
De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
1 Tesaloniceni 2:10
Voi sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, că am avut o purtare sfântă, dreaptă şi fără prihană faţă de voi care credeţi.
have not
Psalmi 119:102
Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă înveţi.
1 Samuel 15:11
„Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele.” Samuel s-a mâhnit şi toată noaptea a strigat către Domnul.
1 Ioan 2:19
Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri.