For all
Psalmi 119:13
Cu buzele mele vestesc toate hotărârile gurii Tale.
Psalmi 119:128
de aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, şi urăsc orice cale a minciunii.
Ioan 5:14
După aceea Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”
I did
Psalmi 119:112
Îmi plec inima să împlinesc orânduirile Tale totdeauna şi până la sfârşit.
Psalmi 119:117
Fii sprijinul meu, ca să fiu scăpat şi să mă înveselesc neîncetat de orânduirile Tale!