froward
Psalmi 109:17-19
17
Îi plăcea blestemul: să cadă asupra lui! Nu-i plăcea binecuvântarea: să se depărteze de el!
18
Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui, îi pătrunde ca apa înăuntrul lui, ca untdelemnul, în oase!
19
De aceea, să-i slujească de veşmânt, ca să se acopere, de cingătoare, cu care să fie totdeauna încins!
Levitic 26:23
Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta şi dacă vă veţi împotrivi Mie,
Levitic 26:24
Mă voi împotrivi şi Eu vouă şi vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.
Levitic 26:27
Dacă, cu toate acestea, nu Mă veţi asculta şi dacă vă veţi împotrivi Mie,
Levitic 26:28
Mă voi împotrivi şi Eu vouă cu mânie şi vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre.
Proverbe 3:34
Când are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har.
Romani 2:4-6
4
Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?
5
Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,
6
care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
Romani 2:9-6
Iacov 2:13
căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata.