thou wilt
Psalmi 112:4
Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric, El este milostiv, îndurător şi drept.
Iov 18:6
Se va întuneca lumina în cortul lui şi se va stinge candela deasupra lui.
Iov 29:3
când candela Lui strălucea deasupra capului meu şi lumina Lui mă călăuzea în întuneric!
candle
Psalmi 132:17
Acolo voi înălţa puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului Meu,
2 Samuel 22:29
Da, Tu eşti lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu.
1 Imparati 11:36
voi lăsa o seminţie fiului său, pentru ca robul Meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun în ea Numele Meu.
Proverbe 20:27
Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. –
Isaia 62:1
„De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie care s-aprinde.
my God
Isaia 42:16
Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină înaintea lor, şi locurile strâmbe, în locuri netede: iată ce voi face şi nu-i voi părăsi.
Matei 4:16
norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină; şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi în umbra morţii a răsărit lumina.”
Luca 1:79
ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!”
1 Petru 2:9
Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;