teacheth
Psalmi 144:1
(Un psalm al lui David.) Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea, care-mi deprinde mâinile la luptă, degetele, la bătălie,
2 Samuel 22:36
Tu îmi dai scutul mântuirii Tale, şi ajung mare prin bunătatea Ta.
Isaia 28:6
sau un duh de dreptate pentru cel ce şade pe scaunul de judecată şi o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaş înapoi până la porţile lui.
Isaia 45:1
Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cirus, pe care-l ţine de mână ca să doboare neamurile înaintea lui şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai închidă:
so that
Psalmi 46:9
El a pus capăt războaielor până la marginea pământului; El a sfărâmat arcul şi a rupt suliţa, a ars cu foc carele de război. –
Ieremia 49:35
Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, voi sfărâma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie.
Osea 1:5
În ziua aceea, voi sfărâma arcul lui Israel în valea Izreel.”