enlarged
Psalmi 4:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.) Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!
Iov 18:7
Paşii lui cei puternici se vor strâmta, şi, cu toate opintirile lui, va cădea.
Iov 36:16
Şi pe tine te va scoate din strâmtorare, ca să te pună la loc larg, în slobozenie deplină, şi masa ta va fi încărcată cu bucate gustoase.
Luca 12:50
Am un botez cu care trebuie să fiu botezat şi cât de mult doresc să se îndeplinească!
Luca 24:46-48
46
Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi.
47
Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.
48
Voi sunteţi martori ai acestor lucruri.
feet
2 Samuel 22:37
Lărgeşti drumul sub paşii mei, şi picioarele mele nu se clatină.
Proverbe 4:12
Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni.