girded
Psalmi 18:32
Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă.
Ezechiel 30:24
În schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului şi-i voi pune o sabie în mână; iar braţele lui faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte.
Ezechiel 30:25
Dar voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui faraon vor cădea. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului şi când o va întoarce împotriva ţării Egiptului.
subdued
Psalmi 66:3
Ziceţi lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.
2 Samuel 22:40
Tu mă încingi cu putere pentru luptă, răpui sub mine pe potrivnicii mei.
1 Cronici 22:18
„Domnul Dumnezeul vostru nu este oare cu voi şi nu v-a dat El odihnă din toate părţile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii ţării, şi ţara este supusă înaintea Domnului şi înaintea poporului Său.
Isaia 45:14
Aşa vorbeşte Domnul: „Câştigurile Egiptului şi negoţul Etiopiei, şi ale sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine şi vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănţuite, se vor închina înaintea ta şi-ţi vor zice rugându-te: „Numai la tine Se află Dumnezeu şi nu este alt Dumnezeu afară de El.”
1 Corinteni 15:25-28
25
Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.
26
Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.
27
Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul.
28
Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.
Efeseni 1:22
El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
Filipeni 3:21
El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.
necks
Plangerile lui Ieremia 5:5
Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire şi, când obosim, nu ne dau odihnă.
that
Psalmi 34:21
Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi.
2 Samuel 22:41
Faci pe vrăjmaşii mei să dea dosul înaintea mea, şi nimicesc pe cei ce mă urăsc.
Proverbe 8:36
Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.”
Ioan 15:23
Cine Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu.