Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.
Psalmi 21:2
I-ai dat ce-i dorea inima şi n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele. (Oprire)
Psalmi 37:4
Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
Psalmi 145:19
El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.
Proverbe 11:23
Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine; dar aşteptarea celor răi este numai mânie. –
Matei 21:22
Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.”
Ioan 11:42
Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.”
Ioan 16:23
În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.
Romani 8:27
Şi Cel ce cercetează inimile ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.
Romani 8:28
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
1 Ioan 5:14
Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
1 Ioan 5:15
Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.