Give
1 Cronici 16:28
Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
1 Cronici 16:29
Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.
glory, etc
Psalmi 96:6
Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei Lui, slava şi podoaba sunt în Locaşul Lui cel Sfânt.
Psalmi 96:8
Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui!
Psalmi 97:9
Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti preaînălţat mai presus de toţi dumnezeii.
Psalmi 113:3-6
3
De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
4
Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri.
5
Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuieşte atât de sus?
6
El Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ.
Psalmi 145:3-7
3
Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.
4
Fiecare neam de om să laude lucrările Tale şi să vestească isprăvile Tale cele mari!
5
Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale.
6
Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.
7
Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate şi să se laude dreptatea Ta!
worship
Psalmi 27:4
Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să mă minunez de templul Lui.
Psalmi 96:9
Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!
2 Cronici 20:21
Apoi, în învoire cu poporul, a numit nişte cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte şi mergând înaintea oştirii, lăudau pe Domnul şi ziceau: „Lăudaţi pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!”
the beauty of holiness
Psalmi 90:17
Fie peste noi bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru! Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre, da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!