The voice of the LORD breaketh the cedars; yea, the LORD breaketh the cedars of Lebanon.
Isaia 2:13
împotriva tuturor cedrilor înalţi şi falnici ai Libanului şi împotriva tuturor stejarilor Basanului;