maketh
Iov 39:1-3
1
Ştii tu când îşi fac caprele sălbatice puii? Vezi tu pe cerboaice când fată?
2
Numeri tu lunile în care sunt însărcinate şi cunoşti tu vremea când nasc?
3
Ele se pleacă, fată puii şi scapă iute de durerile lor.
discovereth
Psalmi 63:2
Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava.
Isaia 9:18
Căci răutatea arde ca un foc care mănâncă mărăcini şi spini, aprinde desişul pădurii, din care se înalţă stâlpi de fum.
Isaia 10:18
Va arde, trup şi suflet, strălucirea pădurii şi câmpiilor lui, de va fi ca un bolnav care cade în leşin.
Isaia 10:19
Ceilalţi copaci din pădurea lui vor putea fi număraţi, şi un copil le-ar putea scrie numărul.
Ezechiel 20:46-48
46
„Fiul omului, întoarce-ţi faţa spre miazăzi şi vorbeşte împotriva locurilor de miazăzi! Proroceşte împotriva pădurii din câmpiile de miazăzi!
47
Spune pădurii de la miazăzi: „Ascultă cuvântul Domnului! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, voi aprinde un foc în tine, care va mistui orice copac verde şi orice copac uscat: nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă, şi totul va fi ars de ea, de la miazăzi până la miazănoapte.
48
Şi orice făptură va vedea că eu, Domnul, l-am aprins şi nu se va stinge nicidecum!”
in his temple
Psalmi 46:2-5
2
De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.
3
Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii. – (Oprire)
4
Este un râu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelor Celui Preaînalt.
5
Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină; Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.
Psalmi 48:9
Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!
Psalmi 134:1
(O cântare a treptelor.) Iată, binecuvântaţi pe Domnul, toţi robii Domnului, care staţi noaptea în Casa Domnului!
Psalmi 134:2
Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş şi binecuvântaţi pe Domnul!
Psalmi 135:1
Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L, robi ai Domnului,
Psalmi 135:2
care staţi în Casa Domnului, în curţile Casei Dumnezeului nostru!