I cried
Psalmi 22:2-5
2
Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi: strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă.
3
Totuşi Tu eşti Cel Sfânt şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.
4
În Tine se încredeau părinţii noştri: se încredeau, şi-i izbăveai.
5
Strigau către Tine, şi erau scăpaţi; se încredeau în Tine, şi nu rămâneau de ruşine.
Psalmi 34:6
Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.
Psalmi 50:15
Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!
Psalmi 66:17-19
17
Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.
18
Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.
19
Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
Psalmi 86:3
Ai milă de mine, Doamne! Căci toată ziua strig către Tine.
Psalmi 86:4
Înveseleşte sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalţ sufletul.
Psalmi 91:15
Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
Psalmi 116:1-4
1
Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.
2
Da, El Şi-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi chema toată viaţa mea.
3
Mă înfăşuraseră legăturile morţii şi m-apucaseră sudorile mormântului; eram pradă necazului şi durerii.
4
Dar am chemat Numele Domnului şi am zis: „Doamne, mântuieşte-mi sufletul.”
Psalmi 130:1
(O cântare a treptelor.) Din fundul adâncului, Te chem, Doamne!
Psalmi 130:2
Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!
Psalmi 138:3
În ziua când Te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.
Psalmi 142:1-3
1
(O cântare a lui David. O rugăciune făcută când era în peşteră.) Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul.
2
Îmi vărs necazul înaintea Lui şi-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.
3
Când îmi este mâhnit duhul în mine,Tu îmi cunoşti cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă.
Isaia 65:24
Înainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!
Ieremia 29:12
Voi Mă veţi chema şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta.
Ieremia 29:13
Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.
Matei 7:7
Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.
Iacov 5:13
Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă!
he
Psalmi 34:4
Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
his
Psalmi 2:6
„Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt.”
Psalmi 43:3
Trimite lumina şi credincioşia Ta, ca să mă călăuzească şi să mă ducă la muntele Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale!
Psalmi 99:9
Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfânt! Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!
Psalmi 132:13
Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis:
Psalmi 132:14
„Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit.