I laid
Psalmi 4:8
Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.
Psalmi 127:2
Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn.
Levitic 26:6
Voi da pace în ţară, şi nimeni nu vă va tulbura somnul; voi face să piară din ţară fiarele sălbatice, şi sabia nu va trece prin ţara voastră.
Iov 11:18
Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea că te poţi odihni liniştit.
Iov 11:19
Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.
Proverbe 3:24
Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
Faptele Apostolilor 12:6
În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfăţişeze la judecată, Petru dormea între doi ostaşi, legat de mâini cu două lanţuri; şi nişte păzitori păzeau temniţa la uşă.
the
Psalmi 4:8
Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.
Psalmi 66:9
El ne-a păstrat sufletul cu viaţă şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.
Proverbe 14:26
Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. –
Proverbe 18:10
Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. –
Isaia 26:3
Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine.