hand
Psalmi 38:2-8
2
Căci săgeţile Tale s-au înfipt în mine, şi mâna Ta apasă asupra mea.
3
N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina mâniei Tale; nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu.
4
Căci fărădelegile mele se ridică deasupra capului meu; ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine.
5
Rănile mele miros greu şi sunt pline de coptură, în urma nebuniei mele.
6
Sunt gârbovit, peste măsură de istovit; toată ziua umblu plin de întristare.
7
Căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele şi n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea.
8
Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârşire; tulburarea inimii mele mă face să gem.
Psalmi 39:10
Abate-Ţi loviturile de la mine! Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale.
Psalmi 39:11
Tu pedepseşti pe om şi-l loveşti pentru fărădelegea lui: îi prăpădeşti, ca molia, ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. (Oprire)
1 Samuel 5:6
Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod şi i-a pustiit; i-a lovit cu bube la şezut, atât în Asdod, cât şi în ţinutul lui.
1 Samuel 5:7
Când au văzut că aşa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: „Chivotul Dumnezeului lui Israel să nu rămână la noi, căci mâna Lui apasă asupra noastră şi asupra lui Dagon, dumnezeul nostru.”
1 Samuel 5:9
Dar după ce a fost dus acolo, mâna Domnului a apăsat asupra cetăţii, şi a fost o mare groază; a lovit pe oamenii cetăţii de la mic la mare, şi au avut o spuzeală de bube la şezut.
1 Samuel 5:11
Şi au trimis şi au strâns pe toţi domnitorii filistenilor şi au zis: „Trimiteţi înapoi chivotul Dumnezeului lui Israel; să se întoarcă la locul lui, ca să nu ne omoare, pe noi şi poporul nostru.” Căci în toată cetatea era o groază de moarte, şi mâna lui Dumnezeu apăsa cu putere.
1 Samuel 6:9
Să-l urmăriţi cu privirea; şi dacă se va sui pe drumul hotarului său spre Bet-Şemeş, Domnul ne-a făcut acest mare rău; dacă nu, vom şti că nu mâna Lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare.”
Iov 16:21
să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu, şi fiului omului împotriva prietenilor lui.
Iov 33:7
Astfel frica de mine nu te va tulbura, şi greutatea mea nu te va copleşi.
moisture
Psalmi 22:15
Mi se usucă puterea ca lutul şi mi se lipeşte limba de cerul gurii: m-ai adus în ţărâna morţii.
Psalmi 90:6
înfloreşte dimineaţa şi creşte, iar seara este tăiată şi se usucă.
Psalmi 90:7
Noi suntem mistuiţi de mânia Ta şi îngroziţi de urgia Ta.
Psalmi 102:3
Căci zilele mele pier ca fumul, şi oasele îmi ard ca un tăciune.
Psalmi 102:4
Inima îmi este lovită şi mi se usucă întocmai ca iarba; până şi pâinea uit să mi-o mănânc.
Iov 30:30
Pielea mi se înnegreşte şi cade, iar oasele îmi ard şi se usucă.
Plangerile lui Ieremia 4:8
Dar acum, înfăţişarea le este mai negricioasă decât funinginea; aşa că nu mai sunt cunoscuţi pe uliţe, pielea le este lipită de oase, uscată ca lemnul.
Plangerile lui Ieremia 5:10
Ne arde pielea ca un cuptor de frigurile foamei.