instruct
Psalmi 34:11
Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.
Proverbe 3:1
Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
Proverbe 4:1-13
1
Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;
2
căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea.
3
Căci când eram încă fiu la tatăl meu şi fiu gingaş şi singur la mama mea,
4
el mă învăţa atunci şi-mi zicea: „Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi!
5
Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.
6
N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!
7
Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea, şi cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
8
Înalţă-o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.
9
Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.”
10
Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
11
Eu îţi arăt calea înţelepciunii, te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.
12
Când vei umbla, pasul nu-ţi va fi stânjenit; şi când vei alerga, nu te vei poticni.
13
Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstrează-o, căci ea este viaţa ta.
Proverbe 8:10
Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul, şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
Proverbe 8:11
Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele, şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
Matei 11:29
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
I will guide, etc
Psalmi 25:9
El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.
Psalmi 25:10
Toate cărările Domnului sunt îndurare şi credincioşie pentru cei ce păzesc legământul şi poruncile Lui.
Psalmi 33:18
Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,
Proverbe 3:5
Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Proverbe 3:6
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
Isaia 49:10
Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete; nu-i va bate arşiţa, nici soarele; căci Cel ce are milă de ei îi va călăuzi şi-i va duce la izvoare de ape.