Yea
Psalmi 22:13
Îşi deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâşie şi răcneşte.
Isaia 9:12
pe sirieni, de la răsărit, pe filisteni, de la apus; şi vor mânca pe Israel cu gura plină; cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte, şi mâna Lui este tot întinsă.
Luca 11:53
După ce a ieşit de acolo, cărturarii şi fariseii au început să-L pună la strâmtorare şi să-L facă să vorbească despre multe lucruri;
Luca 11:54
I-au întins astfel laţuri, ca să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui.
Aha
Psalmi 40:15
Să rămână înlemniţi de ruşinea lor cei ce-mi zic: „Ha! Ha!”
Psalmi 54:7
căci El mă izbăveşte din toate necazurile, şi cu ochii mei îmi văd împlinită dorinţa privitoare la vrăjmaşii mei.
Psalmi 70:3
Să se întoarcă înapoi de ruşine cei ce zic: „Aha! Aha!”