Remove
Psalmi 25:16
Priveşte-mă şi ai milă de mine, căci sunt părăsit şi nenorocit.
Psalmi 25:17
Neliniştea inimii mele creşte: scoate-mă din necazul meu!
1 Samuel 6:5
Faceţi nişte chipuri după umflăturile voastre şi nişte chipuri după şoarecii voştri care pustiesc ţara şi daţi slavă Dumnezeului lui Israel: poate că va înceta să-Şi apese mâna peste voi, peste dumnezeii voştri şi peste ţara voastră.
Iov 9:34
Să-Şi tragă însă varga deasupra mea şi să nu mă mai tulbure spaima Lui.
Iov 13:21
Trage-Ţi mâna de pe mine şi nu mă mai tulbura cu groaza Ta.
I am consumed
Psalmi 38:3
N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina mâniei Tale; nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu.
Psalmi 38:4
Căci fărădelegile mele se ridică deasupra capului meu; ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine.
blow
Iov 40:8
Vrei să nimiceşti până şi dreptatea Mea? Şi să Mă osândeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea?