Deliver
Psalmi 25:11
Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!
Psalmi 25:18
Uită-Te la ticăloşia şi truda mea şi iartă-mi toate păcatele mele.
Psalmi 51:7-10
7
Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.
8
Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.
9
Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele!
10
Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!
Psalmi 51:14-10
Psalmi 65:3
Mă copleşesc nelegiuirile: dar Tu vei ierta fărădelegile noastre.
Psalmi 130:8
El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.
Mica 7:19
El va avea iarăşi milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre, şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.
Matei 1:21
Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”
Tit 2:14
El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.
make
Psalmi 35:21
Îşi deschid gura larg împotriva mea şi zic: „Ha! Ha! Ochii noştri îşi văd acum dorinţa împlinită!”
Psalmi 44:13
Ne faci de ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară.
Psalmi 57:3
El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. (Oprire) Da, Dumnezeu Îşi va trimite bunătatea şi credincioşia.
Psalmi 79:4
Am ajuns de ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară.
Psalmi 119:39
Depărtează de la mine ocara de care mă tem! Căci judecăţile Tale sunt pline de bunătate.
2 Samuel 16:7
Şimei vorbea astfel când blestema: „Du-te, du-te, om al sângelui, om rău!
2 Samuel 16:8
Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, şi Domnul a dat împărăţia în mâinile fiului tău Absalom; şi iată-te nenorocit, căci eşti un om al sângelui!”
Ioel 2:17
Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?”
Ioel 2:19
Domnul a răspuns şi a zis poporului Său: „Iată, vă trimit grâu, must şi untdelemn proaspăt, ca să vă săturaţi de ele, şi nu vă voi mai face de ocară între neamuri.
Romani 2:23
Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi?
Romani 2:24
Căci „din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri”, după cum este scris.