Stand
Psalmi 2:11
Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând.
Psalmi 33:8
Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!
Psalmi 119:161
Nişte voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât de cuvintele Tale.
Ieremia 5:22
Nu voiţi să vă temeţi de Mine, zice Domnul, nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea?” – Eu am pus mării ca hotar nisipul, hotar veşnic pe care nu trebuie să-l treacă. Şi chiar dacă valurile ei se înfurie, totuşi sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec.
sin
Iov 28:28
Apoi a zis omului: „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.”
Proverbe 3:7
Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!
Proverbe 16:6
Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea, şi prin frica de Domnul se abate de la rău. –
Proverbe 16:17
Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale. –
Efeseni 4:26
„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră
commune
Psalmi 63:6
când mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopţii.
Psalmi 77:6
Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri şi zic:
2 Corinteni 13:5
Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.
be still
Psalmi 46:10
„Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” –
Habacuc 2:20
Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!”
Selah
Psalmi 3:2
Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” (Oprire)
Psalmi 3:4
Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Oprire)