this God
Psalmi 16:2
Eu zic Domnului: „Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!”
Psalmi 31:14
Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: „Tu eşti Dumnezeul meu!”
Psalmi 73:24
mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Psalmi 73:26
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.
Plangerile lui Ieremia 3:21
Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă face să mai trag nădejde:
guide
Psalmi 23:3
îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
Psalmi 23:4
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
Psalmi 25:9
El face pe cei smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.
Psalmi 73:24
mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Proverbe 8:20
Eu umblu pe calea nevinovăţiei, pe mijlocul cărărilor neprihănirii,
Isaia 58:11
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Ioan 16:13
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.