mouth
Deuteronom 32:2
Ca ploaia să curgă învăţăturile mele, ca roua să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeaţă, ca picăturile de ploaie pe iarbă!
Iov 33:3
Cu curăţie de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat:
Iov 33:33
Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă! Taci, şi te voi învăţa înţelepciunea.”
Proverbe 4:1
Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;
Proverbe 4:2
căci eu vă dau sfaturi bune: nu lepădaţi învăţătura mea.
Proverbe 8:6-11
6
Ascultaţi, căci am lucruri mari de spus, şi buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept.
7
Căci gura mea vesteşte adevărul, şi buzele mele urăsc minciuna!
8
Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele.
9
Toate sunt lămurite pentru cel priceput şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa.
10
Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul, şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
11
Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele, şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
Proverbe 22:17
Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă. –
Proverbe 22:20
N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări,
Proverbe 22:21
ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? –
2 Timotei 3:15-17
15
din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
16
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
meditation
Psalmi 19:14
Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu!
Psalmi 45:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat cum se cântă: „Crinii”. Un psalm al fiilor lui Core. O cântare. O cântare de dragoste.) Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă şi zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!” Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!
Psalmi 104:34
Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul.
Matei 12:35
Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.