bless
Psalmi 1:1-3
1
Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!
2
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
3
El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit.
Psalmi 3:8
La Domnul este scăparea: binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. (Oprire)
Psalmi 29:11
Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântă pe poporul Său cu pace.
Psalmi 112:1
Lăudaţi pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care are o mare plăcere pentru poruncile Lui!
Psalmi 115:13
va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.
wilt
Psalmi 32:10
De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.
shield
Psalmi 3:3
Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul!
Psalmi 84:11
Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.