unto the
Psalmi 3:4
Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfânt. (Oprire)
my King
Psalmi 10:16
Domnul este Împărat în veci de veci; neamurile sunt nimicite din ţara Lui.
Psalmi 24:7
Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! –
Psalmi 24:8
„Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.
Psalmi 44:4
Dumnezeule, Tu eşti Împăratul meu: porunceşte izbăvirea lui Iacov!
Psalmi 47:6
Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!
Psalmi 47:7
Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!
Psalmi 74:12
Totuşi, Dumnezeu este Împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei ţări.
Psalmi 99:1-4
1
Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină.
2
Domnul este mare în Sion şi înălţat peste toate popoarele.
3
Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfânt!
4
Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubeşte dreptatea! Tu întăreşti dreptatea, Tu faci dreptate şi judecată în Iacov.
Psalmi 145:1
(O cântare de laudă a lui David.) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci.
Isaia 33:22
Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul nostru, Domnul este Împăratul nostru: El ne mântuieşte!
unto thee
Psalmi 65:2
Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.