consentedst
Proverbe 1:10-19
10
Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te lăsa câştigat de ei!
11
Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
12
haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă;
13
vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă;
14
vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii!” –
15
Fiule, să nu porneşti la drum cu ei, abate-ţi piciorul de pe cărarea lor!
16
Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge.
17
Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor;
18
căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, şi sufletului lor îşi întind ei laţuri.
19
Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câştig, lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
Isaia 5:23
care scot cu faţa curată pe cel vinovat, pentru mită, şi iau drepturile celor nevinovaţi!
Mica 7:3
Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău: cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare îşi arată pe faţă ce doreşte cu lăcomie, şi astfel merg mână-n mână.
Romani 1:32
Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.
Efeseni 5:11-13
11
şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.
12
Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns.
13
Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina.
hast been partaker
Levitic 20:10
Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.
Iov 31:9-11
9
Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la uşa aproapelui meu,
10
atunci nevasta mea să macine pentru altul şi s-o necinstească alţii!
11
Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fărădelege vrednică să fie pedepsită de judecători,
Proverbe 2:16-19
16
ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează vorbe ademenitoare,
17
care părăseşte pe bărbatul tinereţii ei şi uită legământul Dumnezeului ei.
18
Căci casa ei coboară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi:
19
niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce şi nu mai găseşte cărările vieţii.
Proverbe 7:19-23
19
Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă,
20
a luat cu el sacul cu bani şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.”
21
Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare.
22
Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă,
23
ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul.
Ieremia 5:8
Ca nişte cai bine hrăniţi, care aleargă încoace şi încolo, fiecare nechează după nevasta aproapelui său.
Ieremia 5:9
Să nu pedepsesc Eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu Mă răzbun Eu pe un asemenea popor?
Evrei 13:4
Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.
partaker
Matei 23:30
şi ziceţi: „Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.”
1 Timotei 5:22
Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă şi să nu te faci părtaş păcatelor altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat.