Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth.
Psalmi 5:1-3
1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat cu flautele. Un psalm al lui David.) Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele!
2
Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog!
3
Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.
Psalmi 13:3
Priveşte, răspunde-mi, Doamne Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii,
Psalmi 55:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. O cântare a lui David.) Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea şi nu Te ascunde de cererile mele!
Psalmi 55:2
Ascultă-mă şi răspunde-mi! Rătăcesc încoace şi încolo şi mă frământ,
Psalmi 130:2
Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!
Psalmi 143:7
Grăbeşte de m-ascultă, Doamne! Mi se topeşte duhul: nu-mi ascunde faţa Ta! Căci aş ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă!