As for me, I will call upon God; and the LORD shall save me.
Psalmi 50:15
Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!
Psalmi 73:28
Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.
Psalmi 91:15
Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
Psalmi 109:4
Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici; dar eu alerg la rugăciune.
Luca 6:11
Ei turbau de mânie şi s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.
Luca 6:12
În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.