I mourn
Psalmi 13:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când Îţi vei ascunde faţa de mine?
Psalmi 13:2
Până când voi avea sufletul plin de griji şi inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmaşul meu împotriva mea?
Psalmi 32:3
Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.
Psalmi 38:6
Sunt gârbovit, peste măsură de istovit; toată ziua umblu plin de întristare.
Psalmi 43:2
Tu eşti Dumnezeul care mă ocroteşte: pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmaşului?
Psalmi 102:9
Mănânc ţărână în loc de pâine şi îmi amestec lacrimile cu băutura,
Psalmi 102:10
din pricina mâniei şi urgiei Tale; căci Tu m-ai ridicat şi m-ai aruncat departe.
Isaia 38:14
Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor şi gemeam ca o porumbiţă. Ochii-mi priveau topiţi spre cer: „Doamne, sunt în necaz, ajută-mă!”