oppression
Psalmi 12:5
„Pentru că cei nenorociţi sunt asupriţi şi pentru că săracii gem, acum”, zice Domnul, „Mă scol şi aduc mântuire celor obijduiţi.”
Psalmi 54:3
Căci nişte străini s-au sculat împotriva mea, nişte oameni asupritori vor să-mi ia viaţa; ei nu se gândesc la Dumnezeu. – (Oprire)
Psalmi 73:8
Râd şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
Plangerile lui Ieremia 3:34-36
34
Când se calcă în picioare toţi prinşii de război ai unei ţări,
35
când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Preaînalt,
36
când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede Domnul?
for they
Psalmi 27:12
Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi şi nişte oameni care nu suflă decât asuprire.
Psalmi 35:11
Nişte martori mincinoşi se ridică şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
2 Samuel 15:3
Absalom îi zicea: „Iată, pricina ta este bună şi dreaptă; dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta.”
2 Samuel 16:7
Şimei vorbea astfel când blestema: „Du-te, du-te, om al sângelui, om rău!
2 Samuel 16:8
Domnul face să cadă asupra ta pedeapsa pentru tot sângele casei lui Saul, al cărui scaun de domnie l-ai luat, şi Domnul a dat împărăţia în mâinile fiului tău Absalom; şi iată-te nenorocit, căci eşti un om al sângelui!”
2 Samuel 19:19
Şi a zis împăratului: „Să nu ţină seamă domnul meu de nelegiuirea mea, să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul, domnul meu, ieşea din Ierusalim şi să nu ţină seama împăratul de lucrul acesta!
Matei 26:59
Preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî.