What time I am afraid, I will trust in thee.
Psalmi 34:4
Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
Psalmi 55:4
Îmi tremură inima în mine şi mă cuprinde spaima morţii,
Psalmi 55:5
mă apucă frica şi groaza şi mă iau fiorii.
1 Samuel 21:10
David s-a sculat şi a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achiş, împăratul Gatului.
1 Samuel 21:12
David a pus la inimă aceste cuvinte şi a avut o mare frică de Achiş, împăratul Gatului.
1 Samuel 30:6
David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui.
2 Cronici 20:3
În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi a vestit un post pentru tot Iuda.
2 Corinteni 1:8-10
8
În adevăr, fraţilor, nu voim să vă lăsăm în necunoştinţă despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsaţi peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, aşa că nici nu mai trăgeam nădejde de viaţă.
9
Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim; pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înşine, ci în Dumnezeu care învie morţii.
10
El ne-a izbăvit şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte, şi avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.
2 Corinteni 7:5
Căci, şi după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiţi în toate chipurile: de afară, lupte, dinăuntru, temeri.
2 Corinteni 7:6
Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriţi, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit.