Be thou
Psalmi 57:11
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, peste tot pământul să se întindă slava Ta!
Psalmi 21:13
Scoală-Te, Doamne, cu puterea Ta, şi vom cânta şi vom lăuda puterea Ta.
Psalmi 108:4
Căci mare este bunătatea Ta şi se înalţă mai presus de ceruri, iar credincioşia Ta, până la nori.
Psalmi 108:5
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi fie slava Ta peste tot pământul!
1 Cronici 29:1
Împăratul David a zis întregii adunări: „Fiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tânăr şi plăpând, şi lucrarea este însemnată, căci Casa aceasta nu este pentru un om, ci este pentru Domnul Dumnezeu.
Isaia 2:11
Omul va trebui să-şi plece în jos privirea semeaţă, şi îngâmfarea lui va fi smerită: numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea.
Isaia 2:17
Mândria omului va fi smerită, şi trufia oamenilor va fi plecată; numai Domnul va fi înălţat în ziua aceea.
Isaia 12:4
şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!
Isaia 37:20
Acum, Doamne Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne din mâna lui Sanherib, ca toate împărăţiile pământului să ştie că numai Tu, Doamne, eşti Dumnezeu!”
Matei 6:9
Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;
Matei 6:10
vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
above
Psalmi 8:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui David.) Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri.
Psalmi 113:4-6
4
Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri.
5
Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuieşte atât de sus?
6
El Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ.
thy glory
Psalmi 72:19
Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pământul să se umple de slava Lui! Amin! Amin!
Psalmi 148:13
Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai presus de pământ şi de ceruri.
Numeri 14:21
Dar cât este de adevărat că Eu sunt viu şi că slava Domnului va umple tot pământul,
Isaia 6:3
Strigau unul la altul şi ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!”
Habacuc 2:14
Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului ca fundul mării de apele care-l acoperă.
Habacuc 3:3
Dumnezeu vine din Teman, şi Cel Sfânt vine din muntele Paran… – (Oprire.) – Măreţia Lui acoperă cerurile, şi slava Lui umple pământul.