I will praise thee, O Lord, among the people: I will sing unto thee among the nations.
Psalmi 2:1
Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
Psalmi 18:49
De aceea, Doamne, Te voi lăuda printre neamuri, voi cânta spre slava Numelui Tău.
Psalmi 22:22
Voi vesti Numele Tău fraţilor mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.
Psalmi 22:23
Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L! Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L! Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel!
Psalmi 96:3
Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
Psalmi 138:1
(Un psalm al lui David.) Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor.
Psalmi 138:4
Toţi împăraţii pământului Te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii Tale;
Psalmi 138:5
ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!
Psalmi 145:10-12
10
Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.
11
Vor spune slava împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta,
12
ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a Împărăţiei Tale.
Romani 15:9
şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, după cum este scris: „De aceea Te voi lăuda printre Neamuri şi voi cânta Numelui Tău.”