estranged, etc
Psalmi 51:5
Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.
Iov 15:14
„Ce este omul, ca să fie curat? Şi poate cel născut din femeie să fie fără prihană?
Proverbe 22:15
Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. –
Isaia 48:8
Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai ştiut şi nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele: căci ştiam că ai să fii necredincios şi că din naştere ai fost numit răzvrătit.
Efeseni 2:3
Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.
as soon, etc
Psalmi 22:10
de când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.
Isaia 46:3
„Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră: