Break their
Psalmi 3:7
Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi.
Psalmi 10:15
Zdrobeşte braţul celui rău, pedepseşte-i fărădelegile, ca să piară din ochii Tăi!
Iov 4:10
Mugetul leilor încetează, dinţii puilor de lei sunt zdrobiţi!
Iov 4:11
Leul bătrân piere din lipsă de pradă, şi puii leoaicei se risipesc.
Iov 29:17
Rupeam falca celui nedrept şi-i smulgeam prada din dinţi.
Ezechiel 30:21-26
21
„Fiul omului, am frânt braţul lui faraon, împăratul Egiptului; şi iată că nu-i vor lega rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze şi să poată mânui sabia.”
22
De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, am necaz pe faraon împăratul Egiptului, şi-i voi rupe braţele, pe cel tare şi pe cel frânt, ca să-i cadă sabia din mână.
23
Iar pe egipteni îi voi împrăştia printre neamuri şi-i voi risipi în felurite ţări.
24
În schimb, voi întări braţele împăratului Babilonului şi-i voi pune o sabie în mână; iar braţele lui faraon le voi frânge, ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniţi de moarte.
25
Dar voi întări braţele împăratului Babilonului, iar braţele lui faraon vor cădea. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, când voi pune sabia Mea în mâna împăratului Babilonului şi când o va întoarce împotriva ţării Egiptului.
26
Voi împrăştia pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite ţări, şi vor şti că Eu sunt Domnul.”
young
Psalmi 17:12
Parcă ar fi un leu lacom după pradă, un pui de leu care stă la pândă în culcuşul lui.
Psalmi 91:13
Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. –
Numeri 23:24
Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică şi se ridică întocmai ca un leu; nu se culcă până ce n-a mâncat prada şi n-a băut sângele celor ucişi.”
Isaia 31:4
Căci aşa mi-a vorbit Domnul: „Cum mugeşte leul şi puiul de leu asupra prăzii, în ciuda tuturor păstorilor strânşi împotriva lui, şi nu se înspăimântă de glasul lor, nici nu se sperie de numărul lor, aşa Se va coborî şi Domnul oştirilor să lupte pe muntele Sionului şi pe dealul lui.
Osea 5:14
Voi fi ca un leu pentru Efraim şi ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, da, Eu voi sfâşia şi apoi voi pleca, voi lua, şi nimeni nu-Mi va răpi prada.
Mica 5:8
Rămăşiţa lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi, care, când trece, calcă în picioare şi sfâşie, şi nimeni nu poate scăpa pe altul.