thorns
Psalmi 118:12
M-au înconjurat ca nişte albine; se sting ca un foc de spini: în Numele Domnului le tai în bucăţi.
Eclesiastul 7:6
Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Şi aceasta este o deşertăciune.
as
Psalmi 10:2
Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el.
Psalmi 10:5
Treburile îi merg bine în orice vreme; judecăţile Tale sunt prea înalte pentru el, ca să le poată vedea, şi suflă cu dispreţ împotriva tuturor potrivnicilor lui.
Psalmi 55:23
Şi Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii. Oamenii setoşi de sânge şi de înşelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în Tine!
Psalmi 73:18-20
18
Da, Tu-i pui în locuri alunecoase şi-i arunci în prăpăd.
19
Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic.
20
Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!
Iov 18:18
Este împins din lumină în întuneric şi este izgonit din lume.
Iov 20:5-29
5
biruinţa celor răi a fost scurtă, şi bucuria nelegiuitului numai de o clipă?
6
Chiar dacă s-ar înălţa până la ceruri, şi capul i-ar ajunge până la nori,
7
va pieri pentru totdeauna, ca murdăria lui, şi cei ce-l vedeau vor zice: „Unde este?”
8
Va zbura ca un vis, şi nu-l vor mai găsi; va pieri ca o vedenie de noapte.
9
Ochiul care-l privea nu-l va mai privi, locul în care locuia nu-l va mai zări.
10
Peste fiii lui vor năvăli cei săraci, şi mâinile lui vor da înapoi ce a răpit cu sila.
11
Oasele lui, pline de vlaga tinereţii, îşi vor avea culcuşul cu el în ţărână.
12
Dulce era răul în gura lui, îl ascundea sub limbă,
13
îl mesteca întruna şi nu-l lăsa, îl ţinea în cerul gurii:
14
dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui, va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă.
15
Bogăţiile înghiţite le va vărsa, Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.
16
Otravă de aspidă a supt şi de aceea, limba năpârcii îl va ucide.
17
Nu-şi va mai plimba privirile peste pâraiele şi râurile de miere şi de lapte,
18
va da înapoi ce a câştigat şi nu va mai trage folos din câştig; va da înapoi tot ce a luat şi nu se va mai bucura de el,
19
căci a asuprit pe săraci şi i-a lăsat să piară, a dărâmat case şi nu le-a zidit la loc.
20
Lăcomia lui n-a cunoscut margini; dar nu va scăpa ce are mai scump.
21
Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ţine.
22
În mijlocul belşugului va fi în nevoie; mâna tuturor ticăloşilor se va ridica asupra lui.
23
Şi iată, ca să-i umple pântecele, Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei Lui şi-l va sătura cu o ploaie de săgeţi.
24
Dacă va scăpa de armele de fier, îl va străpunge arcul de aramă.
25
Îşi smulge din trup săgeata, care scânteie la ieşirea din fierea lui, şi îl apucă spaimele morţii.
26
Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui; va fi mistuit de un foc pe care nu-l va aprinde omul, şi ce va mai rămâne în cortul lui va fi ars de foc.
27
Cerurile îi vor dezveli fărădelegea, şi pământul se va ridica împotriva lui.
28
Veniturile casei lui se vor pierde, vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu.
29
Aceasta este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, aceasta este moştenirea pe care i-o hotărăşte Dumnezeu.”
Proverbe 1:27
când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea.
Proverbe 10:25
Cum trece vârtejul, aşa piere cel rău; dar cel neprihănit are temelii veşnice. –
Proverbe 14:32
Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde. –
Isaia 17:13
Neamurile mugesc cum mugesc apele mari… Dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava de pe munţi la suflarea vântului, ca ţărâna luată de vârtej.
Isaia 40:24
De abia sunt sădiţi, de abia sunt semănaţi, de abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ; şi El suflă peste ei de se usucă, şi un vârtej îi ia ca pe nişte paie.
Ieremia 23:19
Iată că furtuna Domnului, urgia izbucneşte, se năpusteşte vijelia şi cade peste capul celor răi!
both living, etc
Numeri 16:30
dar dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit, dacă pământul îşi va deschide gura ca să-i înghită cu tot ce au, aşa încât se vor coborî de vii în Locuinţa morţilor – atunci veţi şti că oamenii aceştia au hulit pe Domnul.”