For the
Psalmi 64:7
Dar Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor: deodată, iată-i loviţi.
Psalmi 64:8
Limba lor le-a pricinuit căderea; şi toţi cei ce-i văd clatină din cap.
Psalmi 79:12
Întoarce vecinilor noştri, de şapte ori în sânul lor, batjocurile pe care Ţi le-au aruncat ei Ţie, Doamne!
Psalmi 120:3
Ce-ţi dă El ţie, ce-ţi aduce El ţie, limbă înşelătoare?
Psalmi 120:4
Săgeţi ascuţite de războinic cu cărbuni aprinşi de ienupăr.
Psalmi 140:9
Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor!
Psalmi 140:10
Cărbuni aprinşi să cadă peste ei! În foc să fie aruncaţi, în adâncuri, de unde să nu se mai scoale!
Proverbe 12:13
În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă, dar cel neprihănit scapă din bucluc. –
Proverbe 18:7
Gura nebunului îi aduce pieirea, şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet. –
Matei 12:36
Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit.
Matei 12:37
Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”
Matei 27:25
Şi tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.”
Matei 27:63
şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: „După trei zile voi învia.”
taken
Psalmi 10:2
Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el.
Proverbe 6:2
dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti prins de cuvintele gurii tale,
Proverbe 11:6
Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinşi de răutatea lor.
cursing
Psalmi 109:17
Îi plăcea blestemul: să cadă asupra lui! Nu-i plăcea binecuvântarea: să se depărteze de el!
Psalmi 109:18
Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui, îi pătrunde ca apa înăuntrul lui, ca untdelemnul, în oase!
Osea 4:2
Fiecare jură strâmb şi minte, ucide, fură şi preacurveşte; năpăstuieşte şi face omoruri după omoruri.
Luca 23:5
Dar ei stăruiau şi mai mult şi ziceau: „Întărâtă norodul şi învaţă pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici.”