at evening
Psalmi 59:6
Se întorc în fiecare seară, urlă ca nişte câini şi dau ocol cetăţii.
Psalmi 22:16
Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele: