Thou
Psalmi 2:4
Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei.
Psalmi 37:13
Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine şi lui ziua.
1 Samuel 19:15
Saul i-a trimis înapoi să-l vadă şi a zis: „Aduceţi-l la mine în patul lui, ca să-l omor.”
1 Samuel 19:16
Oamenii aceia s-au întors, şi iată că terafimul era în pat, şi în jurul capului era o piele de capră.
Proverbe 1:26
de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
heathen
Psalmi 59:5
Doamne Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-Te, ca să pedepseşti toate neamurile! N-avea milă de niciunul din aceşti vânzători nelegiuiţi. – (Oprire)
Matei 18:17
Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.