A. M. 2970. B.C. 1034. Neginoth
Psalmi 4:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Un psalm al lui David.) Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele: scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea!
Sheminith
Psalmi 12:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe harpa cu opt corzi. Un psalm al lui David.) Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi, pier credincioşii dintre fiii oamenilor.
1 Cronici 15:21
şi Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel şi Azazia aveau harpe cu opt corzi, ca să sune tare.
rebuke
Psalmi 2:5
Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând:
Psalmi 38:1
(Un psalm al lui David. Spre aducere aminte.) Doamne, nu mă mustra în mânia Ta şi nu mă pedepsi în urgia Ta.
Isaia 54:9
Şi lucrul aceasta va fi pentru Mine ca şi cu apele lui Noe: după cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ, tot aşa jur că nu Mă voi mai mânia pe tine şi nu te voi mai mustra.
Isaia 57:16
Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când înaintea Mea cad în leşin duhurile şi sufletele pe care le-am făcut.
Ieremia 10:24
Pedepseşte-mă, Doamne, dar cu măsură, şi nu în mânia Ta, ca să nu mă nimiceşti!
Ieremia 46:28
Nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul; căci Eu sunt cu tine. Voi nimici toate neamurile printre care te-am împrăştiat, dar pe tine nu te voi nimici; ci te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.”
1 Corinteni 11:31
Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
1 Corinteni 11:32
Dar, când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.