Mine
Psalmi 31:9
Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare: faţa, sufletul şi trupul mi s-au topit de întristare;
Psalmi 31:10
mi se sfârşeşte viaţa în durere, şi anii în suspine. Mi s-au sleit puterile din pricina fărădelegii mele şi-mi putrezesc oasele!
Psalmi 38:10
Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăseşte, şi lumina ochilor mei nu mai este cu mine.
Psalmi 88:9
Mi se topesc ochii de suferinţă; în toate zilele Te chem, Doamne, şi-mi întind mâinile spre Tine!
Iov 17:7
Ochiul mi se întunecă de durere; toate mădularele mele sunt ca o umbră.
Plangerile lui Ieremia 5:17
Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii,
it waxeth
Psalmi 32:3
Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.