Give
Psalmi 25:22
Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.
Psalmi 130:8
El va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile lui.
vain
Psalmi 108:12
Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului.
Psalmi 124:1-3
1
(O cântare a treptelor. Un psalm al lui David.) De n-ar fi fost Domnul de partea noastră – să spună Israel acum! –
2
de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră,
3
ne-ar fi înghiţit de vii, când li s-a aprins mânia împotriva noastră;
Psalmi 146:3
Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.
Isaia 30:7
Căci ajutorul Egiptului nu este decât deşertăciune şi nimic; de aceea eu numesc lucrul acesta: „Zarvă fără nicio ispravă.”
Isaia 31:3
Căci egipteanul este om, nu Dumnezeu, şi caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-Şi întindă Domnul, şi ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea, şi vor pieri cu toţii.
help
Psalmi 62:1
(Către mai marele cântăreţilor. După Iedutun. Un psalm al lui David.) Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul.