hast heard
Psalmi 56:12
Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruinţele pe care Ţi le-am făcut; Îţi voi aduce jertfe de mulţumire.
Psalmi 65:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David. O cântare.) Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion, şi împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute.
Psalmi 66:19
Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
heritage
Psalmi 16:5
Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu.
Psalmi 16:6
O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă moşie mi-a fost dată.
Psalmi 115:13
va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.
Maleahi 3:16-18
16
Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.
17
Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.
18
Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.
Faptele Apostolilor 10:35
ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.