rock
Psalmi 62:2
Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.
Psalmi 18:31
Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul, şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?
Psalmi 18:32
Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă.
Isaia 45:17
Dar Israel va fi mântuit de Domnul, cu o mântuire veşnică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi, în veci.”
Osea 1:7
Dar voi avea milă de casa lui Iuda şi-i voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor; dar nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreţi.”
I shall
Psalmi 16:8
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin.
Psalmi 112:6
Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ţine în veci.
Proverbe 10:30
Cel neprihănit nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în ţară. –
Proverbe 12:7
Cei răi sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!