righteous
Psalmi 32:11
Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi înveseliţi-vă! Scoateţi strigăte de bucurie, toţi cei cu inima fără prihană!
Psalmi 33:1
Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană le şade bine cântarea de laudă.
Psalmi 40:3
Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.
Psalmi 58:10
Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării; îşi va scălda picioarele în sângele celor răi.
Psalmi 68:2
Cum se risipeşte fumul, aşa-i risipeşti Tu; cum se topeşte ceara la foc, aşa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.
Psalmi 68:3
Dar cei neprihăniţi se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu şi nu mai pot de veselie.
Filipeni 4:4
Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!
upright
Psalmi 97:11
Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria, pentru cei cu inima curată.
Psalmi 112:2
Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.
1 Corinteni 1:30
Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,
1 Corinteni 1:31
pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul.”
Galateni 6:14
În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!