A. M. 2943. B.C. 1061. Hear
Psalmi 27:7
Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem: ai milă de mine şi ascultă-mă!
Psalmi 55:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. O cântare a lui David.) Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea şi nu Te ascunde de cererile mele!
Psalmi 55:2
Ascultă-mă şi răspunde-mi! Rătăcesc încoace şi încolo şi mă frământ,
Psalmi 130:1
(O cântare a treptelor.) Din fundul adâncului, Te chem, Doamne!
Psalmi 130:2
Doamne, ascultă-mi glasul! Să ia aminte urechile Tale la glasul cererilor mele!
Psalmi 141:1
(Un psalm al lui David.) Doamne, eu Te chem: vino degrabă la mine! Ia aminte la glasul meu, când Te chem!
Psalmi 143:1-3
1
(Un psalm al lui David.) Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-Ţi urechea la cererile mele! Ascultă-mă în credincioşia şi dreptatea Ta!
2
Nu intra la judecată cu robul Tău! Căci niciun om viu nu este fără prihană înaintea Ta.
3
Vrăjmaşul îmi urmăreşte sufletul, îmi calcă viaţa în picioare la pământ: mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme.
Plangerile lui Ieremia 3:55
Dar am chemat Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.
Plangerile lui Ieremia 3:56
Tu mi-ai auzit glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele şi strigătele mele.”
preserve
Psalmi 17:8
Păzeşte-mă ca lumina ochiului, ocroteşte-mă la umbra aripilor Tale
Psalmi 17:9
de cei răi, care mă prigonesc, de vrăjmaşii mei de moarte, care mă împresoară.
Psalmi 31:13-15
13
Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domneşte împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea şi uneltesc să-mi ia viaţa.
14
Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: „Tu eşti Dumnezeul meu!”
15
Soarta mea este în mâna Ta; scapă-mă de vrăjmaşii şi de prigonitorii mei!
Psalmi 34:4
Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
Psalmi 56:2-4
2
Toată ziua mă hărţuiesc potrivnicii mei; sunt mulţi, şi se războiesc cu mine ca nişte trufaşi.
3
Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.
4
Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul Lui. Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic: ce pot să-mi facă nişte oameni?
Faptele Apostolilor 18:9
Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme; ci vorbeşte şi nu tăcea,
Faptele Apostolilor 18:10
căci Eu sunt cu tine; şi nimeni nu va pune mâna pe tine, ca să-ţi facă rău: vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.”
Faptele Apostolilor 27:24
şi mi-a zis: „Nu te teme, Pavele; tu trebuie să stai înaintea cezarului; şi iată că Dumnezeu ţi-a dăruit pe toţi cei ce merg cu corabia împreună cu tine.”